PRISTUPITE VJERNI (gregorijanski koral)
Božićni koncert 2011.
crkva sv. Franje Ksaverskog