OJ, PASTIRI, ČUJTE NOVI GLAS
Božićni koncert
crkva sv. Franje Ksaverskog