HSPD "PODGORAC" - GRAČANI


MNOGO LJETA - SUKAČICA - REŽI GA

LONG PLAY PLOČA
Snimljeno 1974. godine