HSPD "PODGORAC" - GRAČANI


DUNJA CVETE - LIJEPA MOJA ČRNA GORA

LONG PLAY PLOČA
Snimljeno 1974. godine