HSPD "PODGORAC" - GRAČANI


VU VRTEKU JE TRAVA ZELENA

LONG PLAY PLOČA
Snimljeno 1974. godine