Hrvatsko seljačko pjevačko društvo "Podgorac"
Zagreb - Gračani, Hrvatska
 

H.S.P.D. PODGORAC, ISCE 27, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

IBAN: HR4923600001101469020
www.hspd-podgorac.hr


Predsjednik:
MARIJAN KOS

mob.: +385 98 313 795
e-mail: marijan.kos02@gmail.com

Tajnik:
ALOJZ JUG

tel.: +385 91 4841 404
e-mail: alojz.jug@zg.t-com.hr
Dopredsjednik:
VLADIMIR BARTOLEC

tel.: +385 98 456 944
e-mail: vladimirb94@gmail.com

Voditelji sekcija
Ana Janković - Zbor
Goran Sekula - Folklorna sekcija
Ana Mihalj i Doroteja Skočić - Mala folklorna sekcija
Nikola Banić - Tamburaška sekcija

H.S.P.D. PODGORAC član je udruge ¨DRUŽINA¨ koja je član
Međunarodne unije folklornih skupina ¨IGF¨.
Web administrator:
Krešimir Banek

mob.: +385 99 467 5063
e-mail: kresimir.banek1@zg.t-com.hr