IVICA DRUSANY
Stare gračanske kuće, crteži olovkom na papiru. Slike su izložene u predvorju Zavičajne zbirke.