BOŽIĆNI KONCERT
Crkva sv. Franje Ksaverskog

Skraćena snimka koncerta (trajanje: 21:44 min)'Što se ono dogodi' (trajanje: 2:06 min)