Crkva župe Leopold Mandić, 45. susreti zagrebačkih glazbenih amatera - koncert sakralne glazbe

'PURIFICAMI O SIGNORE'
(Luca Spada, Mješoviti zbor HSPD”Podgorac, Gračani)