HSPD "PODGORAC" - GRAČANI


OJ, PASTIRI, ČUJTE NOVI GLAS

Pjeva mješoviti zbor
Božićni koncert 2010. - crkva sv. Franje Ksaverskog